Home Kode Hàng

Kode : hàng

Cảnh báo thủ đoạn đánh tráo mã QR tại các cửa...

0
Cảnh báo thủ đoạn đánh tráo mã QR tại các cửa hàng để chiếm đoạt tiền
Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo từ việc thanh toán nhờ mã QR giả mạo tại các cửa hàng, nếu không kiểm tra kỹ rất có thể tiền của bạn đã bị chuyển tới tài khoản của người khác Hiện nay, thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán qua điện thoại di động đang…

tutorial Hang Your Hang Barcode Labels For Homebox Stock Manager

0
tutorial Hang Your Hang Barcode Labels For Homebox Stock Manager
How to create your own custom barcode labels for use with Homebox open source inventory management system. I make mine with P Touch Editor and print on a QL700. Video: Daniel Rosehill (@DanielSRosehill).

Unlock Oppo Cellular phone: Take hang of away Community Lock with...

0
Unlock Oppo Cellular phone: Take hang of away Community Lock with a 16-Digit Code Unlock Oppo Carrier Restrictions
Unlock Oppo Phone: Remove Network Lock with a 16-Digit Code Unlock Oppo Carrier Restrictions. In this video, we will guide you through the simple process of unlocking your Oppo phone's network lock using a 16-digit code. Once unlocked, you'll be able to use your phone with any compatible network. Let's get started! When an Oppo…